Brattåker

Brattåker
– En av Vindelns dolda pärlor

Brattåker, som ligger 13 kilometer utanför Vindeln, är en gammal bosättning som anlades redan 1833. Där finns slåtterängar som fortfarande slås regelbundet och en mysig liten stuga med tillhörande vedbod och grillplats. Nuvarande byggnader uppfördes på 1990-talet. Naturskyddsföreningen i Vindeln har ansvaret för skötsel av ängar och underhåll av stuga och vedbod. Marken ägs av Holmen Skog.

Läs mer i vår helt nytryckta broschyr (2024):  Brattåker_Broschyr

Historia:

Slutet av 1700-talet och början av 1800-talet präglades av en intensiv nyodlingsaktivitet och många byar och bosättningar i norra Sverige anlades vid denna tid. Efterhand som de mest gynnsamma lägena i anslutning till älvdalarna blev upptagna, fick även områden med mindre lämplig jordmån tas i anspråk. Brattåkers historia sträcker sig tillbaka till denna tid, till 1833 då Johan Persson bosatt sig här.

Vid slutet av 1800-talet bodde närmare 20 personer i fyra hushåll på Brattåker. Byns historia blev dock kort. De sista bofasta flyttade 1948 och det sista boningshuset revs och flyttades till Stor-Sandsjön 1973. Kvar av de ursprungliga byggnaderna finns nu bara några förfallna lador, i övrigt återstår några husgrunder och den öppna marken efter mer än 100 års odlarmöda.

Fullständig text från bilden nedan: