FLORA

Ängarna runt Brattåker är obeskrivbart, underbara …de är verkligen blomsterängar…oerhört artrika, att njuta av , dansa  och leta blommor på.

Floran är synnerligen rik med ett stort antal sällsynta och hävdgynnande växtarter som växer kvar sedan odlingstiden, t.ex. förekommer :

 • Vanligt låsbräken
 • Topplåsbräken,
 • Höstlåsbräken
 • Fjälltimotej
 • Stagg
 • Ängsfryle
 • Ormrot
 • Rabarber
 • Mandelblomma
 • Hägg
 • Vårfingerört
 • Humleblomster
 • Häckvicker
 • Fyrkantig johannesört

Äkta Johannesört

 • Kummin
 • Kirskål
 • Teveronika
 • Ärenpris
 • Ögontröst
 • Ängsskallra
 • Rödkämpar
 • Knölklocka
 • Blåklocka
 • Gråbinka
 • Kattfot
 • Skogssnoppa
 • Åkervädd
 • Prästkrage

Dessutom förekommer en ännu obeskriven Daggkåpa i ”acutidens gruppen” och möjligen också en ovanlig typ av Majsmörblomma.

Intill ängsmarkerna finns relativt frodig löv-eller blandskog som bitvis nästan är lundartad.

Den öppna lövrika skogen är ett mycket värdefullt komplement till de öppna ängsmarkerna.

Den omgivande skogsmarken är frodig med t.ex.

 • Nattviol
 • Knärot
 • Ögonpyrola

Intressanta och relativt lövrika skogsbestånd finns också i de branta blockiga östra sluttningarna.

Längs stigen upp på berget växer gula kantareller.

(texten kommer från en av alla  inventeringar som gjorts…)

 

På följande länkar kan du läsa om de art inventeringar som gjorts av Jordbruksverket på Brattåker, längst ner  finns en länk till alla aartinventeringar som gjorts i Vindelns kommaun av jordbruksverket.

https://etjanst.sjv.se/tuvaut/site/webapp/areareport.html?areaid=EC5-XII

https://etjanst.sjv.se/tuvaut/site/webapp/areareport.html?areaid=F3B-ZVQ

https://etjanst.sjv.se/tuvaut/site/webapp/tuvaut.html?query=%7B%22queries%22:%5B%7B%22type%22:%22geografi%22,%22parameters%22:%7B%22lan%22:null,%22kommun%22:%22Vindeln%22%7D%7D%5D%7D