Styrelsen

Ordförande
Eva Svahn
eva.svahn@@gmail.com
0730-535976
Naturupplevelser, vandring,  konsumtion och återvinning, livsstil, älven

 

Vice ordförande
Kerstin Sandqvist-Larsson
kerstin.sandqvistlarsson@gmail.com
0933-101 58 eller 073-087 95 14
Klimatet, växter, örter och blommor

 

Sekreterare
Lars-Göran Nilsson
lgn@vindeln.net
070-231 05 68
Fåglar, skogen

Kassör
Jan-Olof Lundström
janolof.l@gmail.com
073-180 62 18
Fåglar, fjäll och frilufsare, foto

 

Ledamot
Sara Larsson
saralarsson@home.se
076-378 88 24
Miljövänlig livsstil, återanvändning

 

Ledamot
Inger Höglund
inger.hoglund@coopnord.se
073-1801078
Fåglar, fjärilar, blommor, örter och dess användnig

 

Suppleant
Anja Lindfors
lindfors.anja@gmail.com
0730 – 42 72 26
Konsumtionskritik, miljön, klimatet, universum, havsdjur