Styrelsen

Ordförande

Eva Svahn
eva.svahn@@gmail.com
0730-535976
Naturupplevelser, Vandring,  Konsumtion & Återvinning/ Livsstil, Älven

 

 

Vice ordförande

Kerstin Sandqvist-Larsson
kerstin.sandqvistlarsson@gmail.com
0933-101 58 eller 073-087 95 14
Klimatet, Växter,Örter & Blommor

 

Sekreterare
Lars-Göran Nilsson
lgn@vindeln.net
070-231 05 68
Fåglar, Skogen

 

Kassör
Jan-Olof Lundström
janolof.l@gmail.com
073-180 62 18
Fåglar, Fjäll & Frilufsare, Foto

 

Ledamot
Sara Larsson
saralarsson@home.se
076-378 88 24
Miljövänlig Livsstil,  Återanvändning

 

Ledamot
Inger Höglund

inger.hoglund@coopnord.se
073-1801078
Fåglar, fjärilar, Blommor , Örter & Dess användnig