Styrelsen

Vice ordförande
Kerstin Sandqvist-Larsson
kerstin.sandqvistlarsson@gmail.com
073-087 95 14

Naturnjutare. Naturens bär, djur, örter och fåglar.

Hållbar livsstil-miljömärkta varor, återbruk, minska plastberoendet.

Miljöfrågor i vårt närsamhälle, lokalt och globalt.

Vill värna om och vårda Vindelälven och dess omgivningar

 

Sekreterare

Lars-Göran Nilsson
lgn@vindeln.net
070-231 05 68
Fåglar, skogen

 

 

Kassör
Jan-Olof Lundström
janolof.l@gmail.com
073-180 62 18
Fåglar, fjäll och frilufsare, foto

 

Ledamot
Sara Larsson
saralarsson@home.se
076-378 88 24
Miljövänlig livsstil, återanvändning

 

Ledamot
Inger Höglund
inger.hoglund@coopnord.se
073-1801078
Fåglar, fjärilar, blommor, örter och dess användnig. Vandring & Naturupplevelser