Brattåkerstugan byggs

Den nuvarande lilla timmerstugan, vedbod och dass byggdes 1995

( stugan uppfördes på delar av ursprunglig husgrund )

inom ett ALU -(Arbetslivsutvecklingsprojekt)  NATUR & KULTUR, som ägdes av Naturskyddsföreningen i Vindeln i samarbete med Vindelns Fiskevårdsområde, Vindelns sportfiskeklubb .SCA skog AB och VINDAB. MODO skog ägde marken på den tiden och upplät marken samt skänkte timret till stugan.

Från  projektplanens inledning:

Förståelse av naturen och dess historia är viktigt för vår identitet och självkänsla.
Friluftsliv och naturupplevelser är källor till rekreation för bygdens innevånare
och kan utgöra basen för en växande besöksnäring inom Vindelns kommun.
Kunskap och känsla för naturen är avgörande för möjligheterna att inom kommunen aktivt bedriva naturvård.
Syftet med projektet är att :

-utveckla möjligheterna till naturupplevelser och friluftsliv inom Vindelns kommun
-restaurera och vårda kulturmiljöer och höga natur och kulturmiljövärden.
-sprida kunskap om och förståelse för kommunens naturförhållanden

Henrik Sporrong var projektledare:

”Vi byggde stugan 1995 inom ett s.k. ALU projekt, det var dåtidens beredskapsarbete. Arbetsförmedlingen gick  in med en liten summa pengar till material för varje person som fick sysselsättning. NF Vindeln blev(helt ideellt) projektägare till ett JÄTTEPROJEKT. som till slut omfattade 26 anställda!!! varav två hade rollen att vara arbetsledare, skaffa material och planera arbetet. vi grejade med Brattåker,ordnade timringsutbildning, byggde Isälvsleden, byggde två fågeltorn, flera vindskydd (Sparrsätra, Rundaberg m.m.). Ett otroligt lyckat projekt, otroligt att det gick så bra som det gjorde, för allt gick på väldigt lösa boliner..för Brattåkers del  (och en del andra delprojekt lyckades vi dessutom få sponsorer (SCA,HOLMEN SKOG m fl ) som levererade timringsvirke m.m..”

 

Projektet  innefatttade bl.a iordningställandet av ISÄLVSLEDEN

http://www.isalvsleden.se/

som nu Friluftsfrämjandet i Vindeln sköter om.

http://www.friluftsframjandet.se/regioner/norr/lokalavdelningar/vindeln/

 

Bertil Öman skänkte den fina gamla järnspisen och slipstenen.

 

Idag sköter Vindelns Naturskyddsförening om byggnader och omgivning, i samråd med Holmen Skog som äger marken.